Peritonkanseri Onkoloji Merkezi

Karınzarı (Periton) Kanseri için uzmanlasmış Merkez
Cerrahi Onkoloji - Regional Kemoterapi

 • Anasayfa

Periton Kanseri Merkezi' ne Hoşgeldiniz

Şef Dr. med. Herwart Müller

Hammelburg Hastanesi' ndeki onkolojik cerrahi bölümümüz kemoterapi olanaklarıyla cerrahi tedavi seçeneklerini yüksek standartlarda biraraya getirmektedir.

Kanserlerdeki çok yönlü tedavi yöntemlerimiz hakkında lütfen daha ayrıntılı bilgi edininiz.

Onkolojik Cerrahi Servisindeki Tedavi Konseptleri

İntegratif (Bütünleştirilmiş) Onkoloji

Çeşitli yeni tedavi metodlarının kombinasyonu

Bölümümüzün amacı, hastalarımız için en düşük seviyede yan etkilere sahip en iyi etkinliğe ulaşabilmek için hali hazırda kullanımda olan çeşitli tedavi yöntemlerinden en uygun tedavi kombinasyonunu biraraya getirmektir. Asıl önem verdiğimiz nokta her hasta için standart tedaviler değil, kişisel olarak ayrı tedavi seçeneklerini (mesela immünterapi, cerrahi veya kemoterapi) oluşturmaktır. Bunun yanında Onkolojik Cerrahi Ünite' miz farklı ve en son tedavi olanaklarında eşsiz bir çeşitliliği de yüksek bir kalitede sunuyor. Bölümümüzde bu şekilde hastalarımızın hizmetine sunmak için farklı tedavi metodları birlikte yürütülmüştür. Bunlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır:

 • Bölgesel (regional, lokal) kemoterapi
 • Sistemik kemoterapi
 • Onkolojik cerrahi
 • Primer olarak ameliyat edilemeyen tümörlerin ameliyat için başlangıç tedavisi (İndüksiyon terapisi)
 • Spesifik ve spesifik olmayan immünterapi
 • İleri yaş onkolojisi (Gerontoonkoloji)

Şimdi farklı tedavi seçeneklerine kısa bir giriş yapalım

Bölgesel (lokal, regional) Kemoterapi

Bu tedavi şeklinde, belirli vücut bölgelerinde sitostatik ilaçların (kemoterapi ilaçları) hedefe yönelik kullanımı anlaşılır. Kemoterapi ilaçlarının bu şekilde bölgesel kullanımındaki mantık uygulanan bölgedeki ilaç konsantrasyonunu artırmak ve aynı zamanda yan etkilerde de azalma sağlayabilmektir. Tümör bölgesindeki kemoterapik ilaç konsantrasyonunun artışı ile mevcut bulunan tümör hücrelerindeki direnç kırılabilecek ve böylece tedavi etkinliğide artacaktır. Aynı zamanda kalan vücut bölgeri için de yan etki oranının azaltılabilmeside olumlu bir durumdur.
Bölgesel kemoterapinin tedavi seçenekleri olarak başlıca 3 farklı uygulama yöntemi bulunmaktadır.

 • Anjiyografi eşliğinde yerleştirilen kateter ile intraarteriyel (atardamar içine) infüzyon. Burada ilaçlar tümörü besleyen atardamara yerleştirilen özel bir katater üzerinden direkt olarak tümöre ulaştırılır.
 • İntraperitoneal (Karın içi) Uygulama. Burada ilaçlar direkt olarak karın boşluğuna verilir. Böylece 1 : 1000 'e kadar bir konsantrasyon avantajı elde edilebilir
Sistemik Kemoterapi

Elbette en üst düzeyde uzmanlaşmış bölümümüz sistemik, yani tüm vücutta etkili olan kemoterapi seçeneklerini de sunmaktdır. Burada düşük veya kabul edilebilir yan etki profiline sahip sitostatik kombinasyonları kullanılmaktadır.

Onkolojik Cerrahi

Bu özelleşmiş bölümümüzün en önemli kısmı, tabiki onkolojik cerrahi bölümüdür. 20 yılı aşkın tecrübe birikimimiz vücudun farklı bölgerinde bulunan tümörlerin küratif ve palyatif rezeksiyonlarını yüksek bir kalitede mümkün kılmaktadır. Bunlara örnek olarak Akciğerler, Mediasten, Karaciğer, Pankreas, Kalınbarsak, Ürogenital Yollar veya Pelvik (Basen) Bölge ameliyatları sayılabilir.Ayrıca başka merkezlerde ameliyatı olanaksız olarak değerlendirilen bir çok tümör hastalıklarının da ameliyatları yapılmaktadır. Burada ayrıca önemli olan düşük komplikasyon oranı ile düşük bir morbiditeninde korunuyor olmasıdır. Bu amaca ulaşabilmek için sadece büyük bir tecrübe değil, aynı zamanda da perioperatif (ameliyat öncesi ve sonrası) uyarılmış ve güçlü bir immün (bağışıklık) sisteme ihtiyaç duyulmaktadır.

Primer olarak ameliyatı olanaksız olan tümörlerde indüksiyon terapisi

Belli başlı bazı tümör oluşumları günümüzdeki en son imkanlara rağmen tam olarak ameliyatla alınamamaktadır. Bu yayılmış veya ameliyat için uygunsuz bir bölgede bulunan tümörlerin ameliyatını mümkün kılabilmek için ameliyat öncesi tümörde yeterli küçülmeyi sağlayacak bir ön tedavinin uygulanması gerekmektedir. Bu amaca ulaşabilmek için tümörün çeşidi ve yerine göre bölgesel (regional) bir indüksiyon terapisi ve/veya radioterapi (ışınterapisi) uygulanır. Daha sonra ise bunu rezeksiyon (tümörün uzaklaştırılması) ve uygun bir idame tedavisi takip eder. Bu tür bir tedavi aynı şekilde büyük meme kanserlerinde, karaciğer tümörlerinde, pankreas veya rektum (son barsak) kanserlerinde de mümkündür.

Spesifik ve spesifik olmayan immünterapi

Birçok tümör hastası düşük tümör hacimlerinde de tümör hastalığı denilen durumla karşı karşıyadırlar. Bu durum iştahsızlığa, kilo kaybına ve halsizliğe neden olmaktadır. Bu hastalık belirtileri dokusal hormonlarının salınımı ve immün sistemdeki bozukluktan dolayı ortaya çıkmaktadır. Bu hastalık belirtilerini mümkün olduğunca ortadan kaldırabilmek ve hastaların hayat kalitelerinde kayda değer bir iyileştirme sağlayabilmek için spesifik ve/veya spesifik olmayan immünite uyarıcı bir madde ile tedavi gerekmektedir.

immuntherapieBild: NY-Times

Geronto (ileri yaş) Onkoloji

Farklı tedavi metodlarının kombinasyonu ile, ilerlemiş kanser hastalarında, genel durumu kötü olan hastalarda ve özellikle ileri yaştaki hastalarda da yüksek bir tedavi başarısına ulaşılabilir. Bizim görüşümüze göre ileri yaşlarda etkili bir onkolojinin (kemoterapi kullanımıyla dahi) mümkün olmadığını söyleyen görüş geçmişte kalmıştır. Hedefe yönelik ve minimal invazif tedavi yöntemleri kullanılarak tümoral hastalığın ağır etkilerinden korunması gereken çok sayıda yaşlı hasta vardır.

Onkolojik Cerrahinin Tedavi Alanları

Baş-boyun, kemik ve kandan kaynaklanan tümörler dışında vücutta bulunan bütün solid tümörler Hammelburg’ daki tıbbi ekip tarafından tedavi edilmektedir.
Burada aşağıdaki tümör çeşitleri söz konusudur:

 • Mediasten tümörleri
 • Larinks ve Farinks tümör kalıntıları (rezidü)
 • Karaciğer ve Safra Yolu tümörleri
 • Pankreas tümörleri
 • Mide tümörleri
 • Kalın Barsak tümörleri
 • Prostat kanseri de dahil Ürolojik tümörler
 • Jinekolojik tümörler
 • Meme kanseri
 • Sarkomlar


Çeviri: Gürkan Köylü
Asistan Doktor
Onkolojik Cerrahi Bölümü

Rotkreuzklinik Wertheim gGmbH

Abteilung für Allgemeinchirurgie
Rotkreuzstr. 2
97877 Wertheim / Bayern
Telefon:
+49 9342 / 303-5002

Konsültasyon

Hastalıkla ilgili bütün güncel belgelere; mesela labaratuar sonuçları, ameliyat raporları ve CT veya MR resimleri poliklinik muayeneye geldiğinizde ihtiyaç duyulacaktır