Oncology - specialised tumor therapy

optimized treatment of peritonealcarcinoses
surgical oncology - regional chemotherapy

  • Úvodní stránka

Účinná léčba u pokročilého Müllerova smíšeného nádoru

U Müllerova smíšeného nádoru se jedná o velmi vzácné nádorové onemocnění, které většinou postihuje dělohu. Je zajímavé, že tento druh nádoru vytváří poměrně brzy metastázy v dutině břišní a také ve většině případů lokální nebo regionální rezidivy.

Během mnoha let bylo již učiněno mnoho pokusů vytvořit efektivní koncept k léčení tohoto nádorového onemocnění, ale všechny přístupy – jak systémová chemoterapie, tak i ragionální ozařování – se ukázaly jako málo účinné. Z těchto důvodů jsme vypracovali zcela nový a efektivní léčebný protokol, který se osvědčil jak co se týče proveditelnosti tak i efektivity.


Tento koncept se odvolává na tu skutečnost, že toto nádorové onemocnění se po poměrně dlouhou dobu omezuje na peritoneální dutinu – peritoneum představuje takříkajíc účinnou bariéru proti dalšímu rozšiřování.

  • 1. krok: Peritonektomie všech postižených struktur v dutině břišní
  • 2. krok: Hypertermická peritoneální perfúze v rámci stejné narkózy
  • 3. krok: Provedení 3. cyklů adjuvantní chemoterapie do dutiny břišní

 

Tento koncept umožňuje nejprve dosáhnutí kompletního odstranění makroskopických nádorových formací (tumor free state) a dále eliminaci všech rozptýlených nádorových buněk po dutině břišní.

 

peritonectomie9

pánevní peritonektomie


peritonealperf

Peritoneální perfúze

Rotkreuzklinik Wertheim gGmbH

Abteilung für Allgemeinchirurgie
Rotkreuzstr. 2
97877 Wertheim / Bayern
Telefon:
+49 9342 / 303-5002

Konzultace

Pro prezentaci na klinice všechny aktuální dokumenty, jako laboratorní nálezy, zprávy o operaci a CT nebo MR obrazů jsou povinné